جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

ضرورت ایجاد بارانداز ریلی در مرز آذربایجان - خبر

 

 

ضرورت ایجاد بارانداز ریلی در مرز آذربایجان

استاندار اردبیل ایجاد بارانداز ریلی در پارس آباد مغان را برای افزایش مبادلات تجاری ضروری دانست.

ضرورت ایجاد بارانداز ریلی در مرز آذربایجان

اکبر بهنام جو در دیدار با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: مطالعات لازم در راستای توجیه فنی و کارشناسی احداث این بارانداز در پارس آباد انجام شده است.

وی افزود: فاصله محل تعیین شده در مرز تازه کند پارس آباد تا آذربایجان حدود پنج کیلومتر بوده و کشور آذربایجان احداث خط آهن تا این فاصله را متعهد شده است.

استاندار اردبیل ایجاد بارانداز ریلی در این نقطه را موجب ارزان شدن جابجایی ها دانست.

معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه نیز در این دیدار گفت: با ایجاد پایانه بارانداز در منطقه مغان موافق هستیم.

انصاری افزود: این پایانه می تواند در نقطه مرزی و بدون احداث خط آهن در داخل کشور صورت پذیرد که مورد استقبال است.