سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

صله رحم در شب یلدا

صله رحم از گذشته در شب یلدا در بین اقوام و ملت مختلف در کشور ما مرسوم بوده است به طوری که خداوند خود مشخصا به اهمیت و حسنات "صله ارحام" اشاره داشته است.