جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

صرفه جویی 7 میلیون مترمکعبی آب در سال زراعی جاری در نمین - خبر

 

 

صرفه جویی 7 میلیون مترمکعبی آب در سال زراعی جاری در نمین

فرماندار شهرستان نمین گفت: در سال زراعی _آبی جاری بالغ بر 7 میلیون متر مکعب در مصرف آب کشاورزی شهرستان نمین صرفه جویی شده است.

صرفه جویی 7 میلیون مترمکعبی آب در سال زراعی جاری در نمین

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد عبدالعلی پور در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان نمین با اعلام این خبر افزود: این میزان صرفه جویی با اجرای سیستم های مدرن آبیاری، توسعه کشت غلات با نیاز آبی کم، رعایت الگوی کشت و توسعه کشت مستقیم غلات و سیب زمینی انجام شده است.
 
وی افزود: پیش بینی می شود با اجرای سیستم های مدرن و تحت فشار آبیاری و اصلاح الگوی کشت در شهرستان نمین در سال زراعی آتی بالغ بر 9 میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی شهرستان صورت گیرد.
 
فرماندار نمین اظهار داشت: حداقل نیاز آبی بخش کشاورزی شهرستان در بخش زراعی و باغی112 میلیون مترمکعب و در بخش دامداری و مرغداری 300 هزار مترمکعب است.
 
عبدالعلی پور گفت: مجموع آب قابل استحصال شهرستان 28/5 میلیون مترمکعب است که این میزان برداشت 25 درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی شهرستان نمین را تامین می کند.
 
وی اظهار داشت: با اجرای 200 هکتار آبیاری تحت فشار در دوسال اخیر بالغ بر 800 هزار متر مکعب در مصرف آب کشاورزی شهرستان نمین صرفه جویی شده که پیش بینی می شود در سال آتی با اجرای 300 متر مکعب آبیاری تحت فشار میزان آب صرفه جویی شده به یک میلیون متر مکعب افزایش یابد.
 
عبدالعلی پور در ادامه اظهار داشت:با توسعه کشت زعفران به مساحت 7 هکتار و کشت لگوم به مساحت 500 هکتار در سال آتی بالغ بر 5/2 میلیون متر مکعب دیگر در مصرف آب شهرستان نمین صرفه جویی صورت گیرد.
 
وی افزود: با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و اینکه بیشترین آب در این بخش استفاده می شود باید به لحاظ کردن این واقعیت که محدودیت منابع آبی در کشور وجود دارد نگرش منطقی به نحوه مصرف آن داشته باشیم.