سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

شورای شهر همراه توسعه گردشگری اردبیل است - خبر

 

 

شورای شهر همراه توسعه گردشگری اردبیل است

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: شورای اسلامی شهر اردبیل همراه و همقدم با توسعه گردشگری اردبیل است.

شورای شهر همراه توسعه گردشگری اردبیل است

علیرضا پوستی، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل صبح امروز در جلسه اعضای شورای شهر اردبیل با مدیر کل میراث فرهنگی استان گفت: انتخاب اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری کشور‌های عضو اکو در ۲۰۲۳ ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه گردشگری در شهر اردبیل است.

او افزود: اقدامات انجام شده در شهر اردبیل بسیار تاثیرگذار بوده و شورای شهر اردبیل نیز همراه و همقدم توسعه گردشگری اردبیل خواهد بود.

حسین افسانه، عضو شورای اسلامی شهر اردبیل نیز در این جلسه گفت: تحول بزرگی در حوزه گردشگری در سطح شهر و استان اردبیل رخ داده است.

او بیان کرد: تنظیف و نظافت شهری یکی از شاخصه‌های مهم در مقوله گردشگری شهری است که در این خصوص نیز باید متولیان امر تلاش بیشتری داشته باشند.