سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۸ مرداد ۱۴۰۰

شهرستان پارس آباد حائز رتبه اول خرید تضمینی در کشور شد - خبر