جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

شناسایی بی سوادان در استان اردبیل - خبر

 

 

شناسایی بی سوادان در استان اردبیل

معاون نهضت سوادآموزی استان اردبیل گفت: بی‌سوادان شهرستان‌های این استان با تشکیل کارگروه ویژه‌ای به صورت اسمی شناسایی شده و تحت پوشش قرار می‌گیرند.

شناسایی بی سوادان در استان اردبیل
سیدغلامحسین گنجی، معاون نهضت سوادآموزی استان اردبیل گفت: این کارگروه با تصویب شورای پشتیبانی سوادآموزی استان در نواحی و مناطق آموزش و پرورش و با مسئولیت فرمانداران و بخشداران تابعه تشکیل شده و فعالیت خواهد کرد.
 
او شناسایی و جذب بی سوادان ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی سامانه سواد آموزی استان را یکی از برنامه‌های مهم سال جاری معاونت نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد و گفت: با تصویب شورای پشتیبانی سوادآموزی استان، مقرر شده که به منظور تسهیل در فرایند شناسایی بی سوادان، دستگاه‌ها و نهادهای عضو شورای پشتیبانی با آموزش و پرورش همکاری کنند.
 
معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، شناسایی و جذب اولیاء بی سواد را از دیگر برنامه‌های مهم و راهبردی مدیریت سوادآموزی استان ذکر و بیان کرد: با مشارکت تمامی مدارس استان، اولیای بی سواد دانش آموزان در حال تحصیل شناسایی و واجدان شرایط جذب کلاس‌های سواد آموزی می‌شوند.
 
گنجی با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن بیش از ۸۵ درصد حجم ابلاغی دوره‌های مختلف سواد آموزی در استان اردبیل افزود: مطابق شیوه نامه جامع ابلاغ شده به نواحی و مناطق استان در خصوص نحوه اقدام در شرایط کرونایی، روش اقتضائی مربوطه نحوه ارائه خدمت سواد آموزی انتخاب و در حال اجراست.