نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شعری از حسین غفاری

شعری از حسین غفاری


 

ای لشکر تکفیری و آلوده داعش

بو صحنه پیکاریدی نه صحن نمایش

صادر اگر اولسا بیزه فرمان همایش

بیهوده دی هر قدر ایلسوز نرمی و خواهش

مین لشکروز اولسا دورا قرآن قاباقیندا

تسلیم اولاجاق ملت ایران قاباقیندا

باطل سوزوزه بیر سند معتبروز یوخ

صهیونی سیزی اوینادور الده خبروز یوخ

بیر گون گوره جگسوز یر اوزینده اثروز یوخ

سوریه ده کی جنگیده گوردوک جگروز یوخ

دنیاده بیزه گنج شرف گوهری دیئلر

سیز خیبری اولسوز بیزه ده حیدری دئیلر

مین فرقه اولان قان توکن اصحابوزه لعنت

اسلافوزه اجدادوزه اسنابوزه لعنت

صهیو نیلرین نوکری وهابوزه لعنت

روباهیدن اسگیک اولان اربابوزه لعنت

فتوای برازنده سیستانیه احسن

سیستانیه حامی دوران ایرانیه احسن

قلبیم آلیشوب آتش احساسین الیندن

آلدیم بو گوزل بندی گل یاسین الیندن

امنیتی یوخدور علفین داسین الیندن

سیلی یمیو بسوز هله عباسین الینن

بیر سدیدی عباس کی سیل سیندیرا بیلمز

شاعر : استاد حسین غفاری