جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

شستا در حوزه دامپروری در استان اردبیل سرمایه گذاری می‌کند - خبر

 

 

شستا در حوزه دامپروری در استان اردبیل سرمایه گذاری می‌کند

استاندار اردبیل گفت: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در استان اردبیل سرمایه گذاری می‌کند.

شستا در حوزه دامپروری در استان اردبیل سرمایه گذاری می‌کند

اکبر بهنام جو ، استاندار اردبیل در نشست با مدیر عامل شستا برای پیگیری حضور این شرکت در استان گفت: در این نشست آخرین وضعیت واگذاری زمین برای احداث دامداری ها بررسی و مقرر شد بعد از تامین زیرساخت های برق، گاز، زمین و آب این شرکت در منطقه سرمایه گذاری کند.

او افزود: در این نشست مقرر شد پنج واحد دامداری شش هزار راسی در کل استان احداث شود.

استاندار اردبیل تصریح کرد: تا پایان هفته زمین های مورد نیاز برای واگذاری آماده شده و هر شهرستانی مشکلاتش حل شد و موانع برطرف و زمین ها آماده واگذاری باشد، سریعا واگذاری را انجام دهد.

بهنام جو با بیان اینکه این شرکت برای احداث سردخانه نیز در استان سرمایه گذاری می کند، از انجام مکان یابی در هفته آینده خبر داد.

او به توافق انجام گرفته با این شرکت برای مشارکت در اجرای ۱۸ کیلومتر از جاده کلور - درام در قالب ماده ۵۶ ، گفت:بر اساس تاکید مدیر عامل شستا به مدیر عامل شرکت سابی ، کار مطالعات تیم مشاور این شرکت آغاز شده و بازدید محلی در حال انجام است.

بهنام جو بیان کرد: قیمت پیشنهادی توسط این تیم استخراج و تا ده روز آینده، عملیات اجرایی آن آغاز میرشود.

بهنام جو افزود: برای اجرای این مسیر ۱۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اولیه شده و و با بازپرداخت آن در طول چهار سال آینده نزدیک ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد شد و این پروژه مهم هم به اتمام می رسد.

او تصریح کرد: اگر این پروژه انجام شده و ۳۵ کیلومتری که راه و شهرسازی در دست احداث دارد،به اتمام برسد امیدواریم تا سه سال آینده کل محور پروژه با مشخصات فنی مطلوب به بهره برداری برسد.