جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

شستا در حوزه دامپروری استان اردبیل سرمایه‌گذاری می‌کند - خبر

 

 

شستا در حوزه دامپروری استان اردبیل سرمایه‌گذاری می‌کند

استاندار اردبیل از انجام هماهنگی‌های لازم برای حضور شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برای سرمایه‌گذاری در زمینه دامپروری این استان خبر داد.

شستا در حوزه دامپروری استان اردبیل سرمایه‌گذاری می‌کند
اکبر بهنامجو روز چهارشنبه در نشست با مدیرعامل شستا تصریح کرد: در این نشست آخرین وضعیت واگذاری زمین جهت احداث دامداری‌ها بررسی و مقرر شد بعد از تامین زیرساخت‌های برق، گاز، زمین و آب این شرکت در منطقه سرمایه‌گذاری کند.
 
وی افزود: در این نشست همچنین قرار شد پنج واحد دامداری ۶ هزار راسی در مناطق مختلف این استان احداث شود.
 
استاندار اردبیل گفت: تا پایان هفته زمین‌های موردنیاز برای واگذاری آماده شده و مشکلات هر شهرستانی که حل و موانع برطرف و زمین‌ها آماده واگذاری باشد، سریع واگذاری انجام شود.
 
بهنامجو با بیان اینکه این شرکت برای احداث سردخانه نیز در استان سرمایه‌گذاری می‌کند، از انجام مکان‌یابی در هفته آینده خبر داد.
 
وی در زمینه توافق انجام گرفته با این شرکت برای مشارکت در اجرای ۱۸ کیلومتر از جاده کلور - درام در قالب ماده ۵۶ نیز گفت: بر اساس تاکید مدیرعامل شستا به مدیرعامل شرکت سابی ، مطالعات تیم مشاور این شرکت آغاز شده و بازدید محلی در حال انجام است.
 
او بیان کرد: قیمت پیشنهادی توسط این تیم استخراج و تا ۱۰ روز آینده، عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.
 
بهنامجو افزود: برای اجرای این مسیر  ۱۷۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اولیه شده و بازپرداخت آن در چهار سال آینده حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد شد و این پروژه مهم هم به اتمام می‌رسد.