جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

شبکه های پایاب استان اردبیل قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند - خبر

 

 

شبکه های پایاب استان اردبیل قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند

استانداراردبیل گفت: شبکه های پایاب در استان جزو پروژه های اولویت دار هستند که در قالب ماده 27 قابل واگذاری به بخش خصوصی می باشند.

شبکه های پایاب استان اردبیل قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجید خدابخش در جلسه کارگروه شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بر اساس ماده27 اظهار کرد:دستگاه های اجرایی استان باید پروژه های اجرا نشده یا نیمه تمام خود را هرچه زودتر و با رعایت قوانین ماده 27 و مقررات ملی دولت به پیمانکاران و سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار نمایند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بهترین و موثرترین روش برای اجرای پروژه های عمرانی و واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به سرمایه گذاران و فعالین بخش خصوصی است افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همایشی تحت عنوان ماده 27 برگزاری کند تا پیمانکاران ،فعالین و سرمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران دستگاه های اجرایی استان تا با نحوه واگذاری طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای به روش های مختلف تحت مقررات مالی دولت آشنا و پروژه های قابل واگذاری نیز معرفی شود.

استاندار اردبیل در ادامه این جلسه رعایت مهندسی ارزش را در پروژه های اجرایی استان خواستار شد و افزود: فعالیت در قالب کنسرسیوم در بسیاری از کشورها و شرکت های بین المللی در سال های گذشته فزونی یافته و در کشور ما نیز فعالیت در قالب کنسرسیوم انجام می گیرد که مدیران نیز سعی در واگذاری طرح های عمرانی فرایند اداری را تسهیل نمایند.

خدابخش گفت: برای رفع اختلاف در قراردادها و پروژه های اجرایی قابل واگذاری به بخش خصوصی و پیمانکاران ماده ای در قراردادها برای حکمیت در نظر گرفته شود که قبل از مراجعه به محاکم قضایی به محاکم داوری دارای صلاحیت از جمله اتاق بازرگانی واگذار گردد.

وی در پایان با اشاره به تضمین سود مطالبات پیمانکاران اضافه کرد: دولت موظف است مطالبات معوق پیمانکاران را همراه با سود بانکی مصوب از سوی بانک مرکزی را پرداخت نماید.