رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

شبهای ایرانی - نمایش محتوای صدا

 

 

شبهای ایرانی

Loading the player...

برنامه شب های ایرانی روز پنجشنبه ساعت 00:30 از صدای مرکز اردبیل تولید و پخش شد.

از جمله اهداف برنامه شب های ایرانی تجربه موفق برخی استان ها در تولید و پخش این سبک برنامه رادیویی است . شبانگاهان از جمله اوقاتی است که رادیو مخاطبان خاص خود را دارد. به همین دلیل و به منظور غنی سازی این زمان واحد طرح و برنامه اداره کل صدای استان ها با همکاری معاونت های صدای مراکز برنامه شب های ایرانی را طراحی و به اجرا درآورده است.

محتوای برنامه موضوع محور بوده و هر مرکز می تواند با خلاقیت و ابتکار و با بهره گیری از آیتم های شبانه شنوندگان خود را در سراسر ایران همراه خود کنند. با توجه به اینکه زبان فارسی وجه مشترک برنامه ها برای همه مراکز می باشد از این رو این برنامه جذاب مخاطبان خاص خود را دارد .

برنامه شب های ایرانی قابل پخش از همه شبکه های استانی صدا بوده و همه برنامه ها پس از پخش ارزیابی شده و نتایج آن برای بهره گیری و بهبود شکلی و محتوایی برنامه به مراکز ارسال می شود.

تاریخ تولید: 94/02/10

تهیه کننده و نویسنده:امین رسولی

صدابرداران : خاتونی ، حاجی زاده ، رضایی

گزارشگر:پیمان عبدالهی

گوینده :ویدا فرزانه