جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شاه رفت

40 سال پیش در چنین روزی شاه منفور ایران(محمدرضا پهلوی) پس از وقایع خونین کشتار 17 شهریور و 13 آبان 57، با مخالفت شدید مردم روبرو و ناچار به فرار از این کشور شد و به رژیم 2500 ساله شاهنشاهی پایان داد.