جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

سیز و بیز - نمایش محتوای صدا

 

 

سیز و بیز

تهیه کننده: فرشید زبوری

نویسنده و گوینده: محمد آذری

صدابردار: جعفری

سیز و بیز عنوان برنامه ای است که یکشنبه ها ساعت 11:15 به مدت 30 دقیقه از رادیو برون مرزی آران تولید و پخش می شود.

در برنامه سیز وبیز هر هفته یک موضوع مهم سیاسی و اجتماعی انتخاب می شود و پیام های مردمی ( مخاطبان آذری) نسبت به این موضوع که در سایت راذیو آران ، یا توسط پیامک و تلفن بیان شده است انعکاس داده می شود.

در قسمت دوم برنامه علاوه بر معرفی برنامه های رادیو آران اردبیل،  انتقادها و پیشنهادهای مخاطبان نسبت به برنامه ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

مسائل اجتماعی و سیاسی اساسا موضوعاتی در جامعه است كه بیشتر مورد توجه مردم قرار می گیرد.این مسائل با یک وضعيت عيني آغاز مي شود.اين وضعيت در بر دارنده بعدي از جامعه است كه مي تواند اندازه گيري يا تجربه شود.

در هر برنامه یکی از موضوعات با محورهای مختلف مطرح و با کارشناسان و مسئولان مرتبط بحث می شود. برنامه با مقدمه مجری و تعیین موضوع شروع می شود، سپس با مشارکت میهمانان ادامه می یابد.

سال تولید: 1397