جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

سیرت پادشاهان - نمایش محتوای صدا

 

 

سیرت پادشاهان

تهیه کننده: امین رسولی

نویسنده: سولماز ملکی

صدابردار: رسول مهاجر

بازیگران: حجت بابایی، اسماعیل بابایی، لیلی نظری

نمایش طنز رادیویی سیرت پادشاهان عنوان برنامه ای است که درایام دهه فجرهرروزساعت22 و به مدت 45 دقیقه از صدای مرکز اردبیل پخش می شود.

بخشی از ظلم ها، ناعدالتی ها و در زمان شاه بصورت نمایش طنز در این برنامه برای شنوندگان پخش میشود.

پهنه گسترده فساد خاندان پهلوی به قدری بود که به مرزهای جامعه کشانده شده بود و اعضای دربار که هرکدام سوابق رقت‌بار شخصی داشتند با قاچاق، تولید و توزیع مدار مخدر، همچنین مشروبات الکلی جامعه را به سمت تباهی می‌کشاندند.سلسله پهلوی یک ماموریت ویژه از طرف دولت‌های بزرگ حامی برای گسترش فساد در مملکت داشتند و این کار از زمان رضا خان آغاز شده بود و آنها در قاچاق مواد مخدر، توزیع و واردات آن مستقیما نقش داشتند.

 اولین فردی که تقلیدفرهنگ غرب درایران رامطرحکرده،میرزاملک خان ناظم الدوله است . این تفکرغربگرایی تاجایی درایران رواج می یابدکه ملک الشعرای بهارنیزکه خودفردی مبارزو متجددی بوده،سرودهاست " یامرگ ویاتجدد وحتی در جایی دیگر به نو شدن شعر اشاره کرده است.
سرانجام شاه و درباریانش کار را به جایی رساندند که تمام مردم ایران یک صدا علیه رژیم پهلوی انقلاب کردند و بهمن ماه سال
۱۳۵۷انقلاب اسلامی با شعار نه غربی ، نه شرقی ، جمهوری اسلامی در سراسر ایران تجلی پیدا کرد

سال تولید: 1398