جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

سه انتصاب در استانداری و فرمانداری اردبیل - خبر

 

 

سه انتصاب در استانداری و فرمانداری اردبیل

استاندار اردبیل امروز با صدور احکام جداگانه ای ، سرپرستان جدید معاونت امور عمرانی استانداری و فرمانداری اردبیل همچنین مدیرکل جدید امور شهری استانداری را منصوب کرد.

سه انتصاب در استانداری و فرمانداری اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استاندار اردبیل امروز با صدور احکام جداگانه ای ، سرپرستان جدید معاونت امور عمرانی استانداری و فرمانداری اردبیل همچنین مدیرکل جدید امور شهری استانداری را منصوب کرد.

آقای بهنامجو در این احکام ،فرزاد قلندری را بعنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مسعود امامی‌یگانه را بعنوان سرپرست فرمانداری اردبیل و جواد زنجانی را بعنوان مدیرکل امور شهری استانداری اردبیل منصوب کرد.
فرزاد قلندری پیش‌تر مدیرکل حوزه استانداری ، امامی‌یگانه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و زنجانی فرماندار اردبیل بود.