سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

سهم اردبیل از درآمد عمومی کشور باید متناسب با نیاز‌ها باشد - خبر

 

 

سهم اردبیل از درآمد عمومی کشور باید متناسب با نیاز‌ها باشد

استاندار اردبیل گفت: سهم استان اردبیل از درآمد عمومی کشور باید متناسب با نیاز‌ها باشد.

سهم اردبیل از درآمد عمومی کشور باید متناسب با نیاز‌ها باشد

اکبر بهنام جو، استاندار اردبیل در اولین جلسه ستاد درآمد استان با بیان اینکه سهم استان از درآمد عمومی کشور باید متناسب با نیاز‌ها باشد گفت: استان اردبیل یک استان کشاورزی و همچنین خدماتی است و میزان ارزش افزوده در بحث مالیات نسبت به استان‌های صنعتی پایین است.

او اظهار کرد: کارشناسان بحث اقتصادی باید در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری شاخص‌های رشد و توسعه را احصا کرده و بر مبنای این شاخص‌ها اهداف توسعه و رشد اقتصادی در استان جهت گیری شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه جهش تولید در سایه سرمایه گذاری و نیروی کار خلاق امکان پذیر است افزود: در سال جدید باید با بررسی‌های کامل آمار‌های ارایه شده از سوی دستگاه‌های متولی و قیاس آن با آمار‌های مشابه استان‌های دیگر، راهکار‌های ارتقای توسعه اقتصادی و افزایش درآمد و اشتغال را ارایه دهیم.

بهنام جو گفت: در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری کار‌های بزرگی در استان اردبیل انجام شده و باید نقش و افزایش درآمد حاصل از این اقدامات در شاخص‌های اقتصادی مشخص شود.

او با اشاره به اینکه خوشبختانه جذب اعتبارات عمرانی استان اردبیل قابل توجه بوده است تصریح کرد: رشد۹۰۰درصدی جذب اوراق اسناد خزانه علاوه بر جذب منابع از این محل نشان از توجه دولت به استان اردبیل دارد و تامین نزدیک به ۱۵۰۰میلیارد تومان برای راه اهن اردبیل از محل اعتبارات ملی و سفر رییس جمهوری، دو سال اخیر می‌توان در تعیین جایگاه استان تغییراتی را احساس کرد.