رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سند همکاری فنی و حرفه‌ای با حوزه هنری استان اردبیل امضا شد - خبر

 

 

سند همکاری فنی و حرفه‌ای با حوزه هنری استان اردبیل امضا شد

به منظور کیفی‌سازی آموزش‌های حوزه هنری تفاهمنامه همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و حوزه هنری استان اردبیل امضا شد.

سند همکاری فنی و حرفه‌ای با حوزه هنری استان اردبیل امضا شد

 مرکز آموزش و پژوهش حوزه هنری استان اردبیل در پی کیفی‌سازی آموزش‌های این مرکز دست به امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان فنی و حرفه‌ای استان اردبیل زد.

حوزه هنری استان با امضای این سند از سال آینده برای دوره‌های آموزشی خود مدرک معتبر فنی و حرفه‌ای صادر می‌کند.

در نخستین گام صورت گرفته پیرو این سند همکاری، مهدی شهبازی، رئیس مرکز آموزش تخصصی شماره 2 سازمان فنی و حرفه‌ای استان از مرکز آموزش حوزه هنری استان اردبیل دیدار کرد.