رونق تولید ملی | جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸

سمینارآموزش ترویج تغذیه دام درنیر - صفحه اصلی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارآموزش ترویج تغذیه دام درنیر

سمینارآموزش ترویج تغذیه دام درنیر


سمینارآموزش ترویج تغذیه دام در نیر برگزارشد.

سمینارآموزش ترویج تغذیه دام درنیر

ناصری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیر با اشاره به برگزاری این سمینار گفت: این سمینار با هدف تغذیه صحیح وعلمی بخش دام وبا مشکارت شرکت دامپروری هلشتاین تبریز و سامان دام اصفهان برگزار میشود با توجه به اینکه 70درصد هزینه های جاری تولید در یک دامداری صرف هزینه تغذیه میشود با کاهش هزینه های تولید میتوانیم انتظار سودآوری بیشتری را داشته باشیم وبا تغذیه علمی و صحیح و استفاده از مواد خوراکی و افزودنی هایی میتوان ضمن تامین احتیاجات نگهداری و تولید دام و جلوگیری از بروز مشکلات متابلوکی ، بازده تولید در دام را بهبود بخشید.درادامه این سمینار احمدی فرماندارشهرستان نیر هم خارج شدن از شیوه های دامپروری سنتی به صنعتی را مهمترین طرح های اقتصاد مقاومتی قلمداد کردوگفت: برگزاری چنین سمینارهایی میتواند در بهبود تولیدات دامی نقش بسزایی داشته باشد.مصاحبه با ناصری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیر به صورت دوبل ترکی وفارسی صورت گرفته است.