سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

سلیم موذن زاده اردبیلی - نمایش محتوا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

سلیم موذن زاده اردبیلی

سلیم موذن زاده اردبیلی


 

 با سابقه ترین مداح درقید زندگانی ایران است که نوای او بیش از شش دهه است که هنوز از حنجره ای استثنایی، گوش و دل علاقه مندان را نوازش می دهد. اعجاب و توانایی بی وصف دراجرای برنامه های گوناگون مداحی، نوحه خوانی، مولود خوانی، اذان و قرائت قرآن مجید از دوران نوجوانی وی را درردیف یکی از مطرح ترین افراد جهان دراین رشته ها قرارداده است. به طورمتوسط روزانه پنج ساعت از عمر خود را صرف مداحی کرده و بیش از دو هزارعنوان نوار کاست مربوط به برنامه های او از زمان پیدایش ضبط صوت تاکنون به زبان های ترکی، فارسی و عربی موجود است. فخرالذاکرین، سلیم موذن زاده با معرفی خود به عنوان نوکر پیرآستان مقدس اهل بیت (ع) می گوید: حنجره ی من یک موهبت الهی است و وقف سید الشهدا (ع) می باشد واستفاده از آن درزمینه های غیرازاین صحیح نیست.

 

Salim Moazzenzade Ardabili

 Iran's longest-living Mourning Drqyd her voice for more than six decades, yet the exceptions throat, ears and touches the hearts of gamers. 's Amazing ability to describe the implementation of various programs eulogy, weeper, born readings, prayers and recitation of the Holy Quran from his childhood Drrdyf considered one of the world's population has this field. Daily average of five hours and spent more than two Hzarnvan Tape eulogy about his plans ever since the emergence of audio languages​​, Turkish, Arabic and Persian is available. Fkhralzakryn, introducing himself as the servant Salim Moazzenzade Pyrastan Holy Ahlul Bayt (AS) says: Sayed Shohada endowment is a gift from God in my throat (AS) is not correct to use it Ghyrazayn fields