سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

سلام اردبیل - نمایش محتوای صدا

 

 

سلام اردبیل

تهیه کننده: میرجلیل میرحمیدزاده

گوینده : مژده طالبی، رباب شکرانی مقدم

صدابرداران: قاسم لطفی، رسول مهاجر

بیر ایکی اوچ: تهیه کننده و گزارشگر معصومه مردانه، گوینده: سالار سرداری، نویسنده : حامده رحیمی

جاوان اورکلر: تهیه کننده و گزارشگر: گلتاج پناهی گوینده : حسین نوروززاده، نویسنده: حامده رحیمی

علم دونیاسی:تهیه کننده وگزارشگر: گلتاج پناهی، گوینده و نویسنده: گیتا صحت

تانیش آدلار: تهیه کننده: معصومه مردانه، گزارشگر: علی پرویزی

جانلی سطیرلر: تهیه کننده و نویسنده: حمیدشکری،  گوینده: عادل فکور

هشتک: تهیه کننده میرجلیل میرحمیدزاده نویسنده : عادل فکور، گوینده: معصومه قربانی

سلام اردبیل نام برنامه ای است که روزهای پنجشنبه از ساعت 8:30  تا 11:30 از رادیو اردبیل پخش میشود.

این برنامه هر هفته تقدیم اهالی یکی از شهرستان های استان می شود و می کوشد در این سه ساعت اطلاعات مفیدی را به مخاطبان انتقال دهد.
 سلام اردبیل درخصوص رویدادهای فرهنگی اجتماعی،اقتصادی وعلمی ونیزوضع آب وهوا وترافیک با مخاطبان صحبت می کند و علاوه براین دارای بخش های مختلف است.

جوان اورکلر یکی از بخش های این برنامه است که به مدت 15 دقیقه در جهت تکریم مخاطبان سالمند تولید شده است.

یک،دو،سه برنامه ای  شادبارویکردورزشی است که به مدت10دقیقه به فواید ورزش و خبرهای ورزشی استان می پردازد.علمدونیاسی به مدت 15 دقیقه بامحور علم وفناوری درنگاهی به جهان دانش،سعی درافزایش اطلاعات علمی مخاطبان دارد. تانیش آدلار به مدت 10دقیقه بخشی دیگر از برنامه سلام اردبیل است که به معرفی مفاخر ومشاهیراردبیل که آثاری ازایشان درابنیه های استان باقیمانده است میپردازد. هشتک برنامه­ای 10 دقیقه­ای باهدف بالابردن سوادرسانه ای مخاطبان است و در نهایت جانلی سطیرلر در 10 دقیقه به معرفی شاهکارهای ادبی می پردازد.

سال تولید: 1399