سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

سفیرجمهوری آذربایجان در اردبیل - خبر

 

 

سفیرجمهوری آذربایجان در اردبیل

سفیر جمهوری آذربایجان درایران امروز وارد اردبیل شد.

سفیرجمهوری آذربایجان در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنیاد حسن اف پس از ورود به اردبیل با نماینده ولی فقیه دراستان دیدار وگفتگو کرد.

تاکید برلزوم تقویت روابط دوستانه دو کشور و برخورد با عوامل ایجاد تنش درروابط دو جانبه از جمله محورهای این جلسه بود.

 دراین دیدارآیت الله عاملی ، ایران اسلامی را بزرگترین خیرخواه برای کشور دوست وبرادرجمهوری آذربایجان دانست وگفت: جمهوری اسلامی ایران در طول تاسیس جمهوری آذربایجان انواع مساعدت ها را به ویژه درمسئله قره باغ به آذربایجان ارائه کرده واین حمایتها به خاطراشتراکات غنی تاریخی ،دینی، فرهنگی  ومذهبی بین دوکشوربوده است .
حسن اف سفیر جمهوری آذربایجان نیز از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از جمهوری آذربایجان تقدیر کرده ،خواستار توسعه روابط دوکشور در حوزه های مختلف شد.