سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی اردبیل منصوب شد - خبر

 

 

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی اردبیل منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل، سرپرست معاونت آموزشی منصوب شد.

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی اردبیل منصوب شد

صبح امروز و با پیشنهاد رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل و موافقت رئیس جهاد دانشگاهی کشور، نجیبه خروشی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی واحد اردبیل منصوب شد.

در حکمی که به امضای دکتر رامز نصیری صالح رسیده آمده است: نظر به تعهد، سوابق علم، تجربه ارزنده سرکار عالی و موافقت رئیس جهاد دانشگاهی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل منصوب می‌شوید.

به گزارش خبرگزاری فارس، امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تجربیات علم و عمل خویش در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های جهاد دانشگاهی استان در حوزه فرهنگی موفق و موید باشید.