رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۸

زیارت اهل قبور - نمایش محتوا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

زیارت اهل قبور

زیارت اهل قبور


زیارت اهل قبور

رفتن به زیارت اهل قبور در آغازین روزهای سال نو و نیز برگزاری مراسم تحویل سال در کنار قبور شهدإ از دیگر آداب دینی نوروز است.

تشرف و حضور در اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه و برگزاری مراسم تحویل سال نو در آن مکانها نیز از جمله آداب نوروز می باشد.