رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

روز بیمه ، ضمانتی برای آرامش فردا - خبر

 

 

روز بیمه ، ضمانتی برای آرامش فردا

13 آذرماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز بیمه نامگذاری شده است. امروزه صنعت بیمه را می توان تضمین کننده چرخه اقتصادی تلقی کرد. واژه بیمه، در لغت به اطمینان، ضمانت، حفظ و نگهداری در برابر حوادث و خطرات معنا شده است.

 

روز بیمه ، ضمانتی برای آرامش فردا روز بیمه ، ضمانتی برای آرامش فردا روز بیمه ، ضمانتی برای آرامش فردا روز بیمه ، ضمانتی برای آرامش فردا

 

از نگاه علم اقتصاد بیمه قراردادی است که براساس آن، بیمه گزار در مقابل پرداخت مبالغ معیّنی به بیمه کننده، دارایی خود را در مقابل حوادث پیش بینی نشده بیمه می کند و بیمه گر هم تعهد می کند در صورت بروز حادثه، تمامی یا بخشی از مبلغ مورد ادعای بیمه گزار را براساس قرارداد اولیه به وی پرداخت کند.
یکی از اهداف عمده و اصلی بیمه ، سالم نگاه داشتن چرخه حیات اقتصادی جامعه به وسیله حفظ سرمایه های ملی است و شرکتهای بیمه نقشی فعال در این زمینه دارند.
اگرچه امروزه زمینه فعالیت شرکت های بیمه بسیار گسترده شده است، اما دو موضوع بیمه خدمات درمانی و استفاده از مزایای دوران بازنشستگی برای عموم مردم اهمیت بیشتری دارد.

در حال حاضر در استان اردبیل حدود 524 هزار نفر تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی هسستند و حدود 50 هزار نفر از مزایا و مستمری بازنشستگی این سازمان برخوردار شده اند.

در عین حال دولت حمایت های خود از گسترش بیمه همگانی به ویژه در بخش بیمه خدمات درمانی را آغاز کرده است. به طوری که پس از تصویب اجرای طرح تحول سلامت تمامی شهروندانی که از بیمه پایه برخوردار نیستند ، در صورت بستری شدن در بیمارستانهای دولتی به بیمه معرفی می شوند و حتی قبل از ترخیص از بیمارستان نیز می تواند از مزایای بیمه استفاده کنند.
بدون شک هر اندازه فرهنگ استفاده از بیمه در جامعه فراگیرتر شود به همان اندازه جبران آسیب‌ها و تهدیدهای طبیعی و حوادث غیرمترقبه آسان تر خواهد بود و اطمینان خاطر عمومی از آینده بیشتر خواهد شد.

 منبع: واحد تفاسیر و برنامه های سیاسی معاونت اطلاعات و اخبار مرکز اردبیل