جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

روز بصیرت و میثاق با ولایت - خبر

 

 

روز بصیرت و میثاق با ولایت

روز بصیرت و میثاق با ولایت
حادثه بی نظیر ۹دی از جمله نمونه‌های قدرت جمهوری اسلامی است.
در آن حادثه، هیچکس دست اندرکار نبود و قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسلامی است، مردم را به خیابان کشاند و آن حادثه بی نظیر پدید آمد.