جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹

رشد اقتصادی استان باشناخت کامل هدف‌گذاری شود - خبر

 

 

رشد اقتصادی استان باشناخت کامل هدف‌گذاری شود

استاندار اردبیل گفت: توسعه و رشد اقتصادی استان باید با بررسی و شناخت کامل هدف‌گذاری شود تا با توسعه شاخص‌های اقتصادی به تحقق جهش تولید دست یابیم.

رشد اقتصادی استان باشناخت کامل هدف‌گذاری شود

اکبر بهنامجواظهارداشت: کارشناسان بحث اقتصادی باید در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری شاخص‌های رشد و توسعه را احصا کرده و بر مبنای این شاخص‌ها اهداف توسعه و رشد اقتصادی در استان جهت‌گیری شود.

وی با بیان اینکه جهش تولید در سایه سرمایه‌گذاری و نیروی کار خلاق امکان‌پذیر است، افزود: در سال جدید باید با بررسی‌های کامل آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های متولی و قیاس آن با آمارهای مشابه استان‌های دیگر، راهکارهای ارتقای توسعه اقتصادی و افزایش درآمد و اشتغال را ارائه دهیم.

استاندار اردبیل گفت: در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری کارهای بزرگی در استان اردبیل انجام شده و باید نقش و افزایش درآمد حاصل از این اقدامات در شاخص‌های اقتصادی مشخص شود.

وی با بیان اینکه سهم استان از درآمد عمومی کشور باید متناسب با نیازها باشد، افزود: اردبیل یک استان کشاورزی و همچنین خدماتی است و میزان ارزش افزوده در بحث مالیات نسبت به استان‌های صنعتی پایین است.

بهنامجو همچنین با اشاره به اینکه جذب اعتبارات عمرانی استان قابل توجه بوده،  تشریح‌کرد: رشد۹۰۰ درصدی جذب اوراق اسناد خزانه علاوه بر جذب منابع از این محل نشان از توجه دولت به استان دارد و تامین نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای راه‌آهن اردبیل از محل اعتبارات ملی و سفر رییس‌جمهوری در ۲ سال اخیر را می‌توان در اهمیت جایگاه استان احساس کرد.