سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

رزمی کار اردبیلی به دلیل مبارزه نکردن با حریف اسرائیلی مورد تقدیر قرار گرفت - خبر