رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۸

رتبه برتر معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز اردبیل - خبر

 

 

رتبه برتر معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز اردبیل

معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز اردبیل رتبه اول را در بین مراکز استانها کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل, براساس ارزیابی اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استانها در شش ماهه اول سال ۱۳۹7 معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز اردبیل در بین مراکز استانها رتبه اول در حوزه های مختلف اطلاعات و برنامه ریزی, طرح و توسعه سیستم ها و هماهنگی تولیدات مشارکتی کسب کرد.