سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

رتبه برتر صداو سیمای مرکز اردبیل در حوزه مشارکت - خبر

 

 

رتبه برتر صداو سیمای مرکز اردبیل در حوزه مشارکت

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز اردبیل در حوزه مشارکت رتبه اول را در بین مراکز استانها کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل, براساس ارزیابی اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استانها در سال ۱۳۹7 معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز اردبیل در بین مراکز استانها رتبه اول را در حوزه مشارکت کسب کرد.