جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

رئیس هیئت مدیره کشت و صنعت مغان منصوب شد ‌ - خبر

 

 

رئیس هیئت مدیره کشت و صنعت مغان منصوب شد ‌

قاسم محمدی رئیس هیات مدیره کشت و صنعت مغان و اسدالله محسن‌زاده به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.

رئیس هیئت مدیره کشت و صنعت مغان منصوب شد ‌
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم محمدی رئیس هیات مدیره کشت و صنعت مغان و اسدالله محسن‌زاده به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.
 
این تغییر به دنبال استعفای عباسی معروفان از مدیرعاملی این شرکت اتفاق افتاد.