رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

دیدار مدیر کل مرکز با همکاران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت - خبر

 

 

دیدار مدیر کل مرکز با همکاران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت

به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل با همکاران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز دیدار کرد.

به گزارش دفتر و روابط عمومی مرکزاردبیل، دکتر ملااحمدی مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل با حضور در معاونت پژوهش،  برنامه ریزی و نظارت با همکاران معاونت دیدار و ضمن تبریک روز آمار و برنامه ریزی ، اظهار کردند: نقش روز افزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیریها، سیاست گزاری ها و برنامه ریزی ها بر کسی پوشیده نیست.این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود،بلکه متقابلاً نیز سیاستگزاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورها،بدون در اختیار داشتن آمار کافی،صحیح و دقیق و بهنگام ممکن نیست.