رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

دیدار مدیر عامل پل معلق مشکین شهر با مدیر کل مرکز اردبیل به روایت تصویر - خبر

 

 

دیدار مدیر عامل پل معلق مشکین شهر با مدیر کل مرکز اردبیل به روایت تصویر