سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

دیدار مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان با مدیر کل مرکز اردبیل به روایت تصویر - خبر

 

 

دیدار مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان با مدیر کل مرکز اردبیل به روایت تصویر