سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

دیدار مجمع خیرین و بانیان مسجد ساز استان با مدیرکل صداوسیمای اردبیل - خبر

 

 

دیدار مجمع خیرین و بانیان مسجد ساز استان با مدیرکل صداوسیمای اردبیل

مدیرکل صداوسیمای مرکزاردبیل دراین دیدار احداث مساجد درمناطق روستایی ومحروم را توفیق بزرگ عنوان کرد.

دیدار مجمع خیرین و بانیان مسجد ساز استان با مدیرکل صداوسیمای اردبیل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل صداوسیمای مرکزاردبیل دراین دیدار احداث مساجد درمناطق روستایی و محروم را توفیق بزرگ عنوان کرد افزود: مساجد نقش ارزنده ای درعرصه های مختلف دارد ومساجد نماد وحدت وهمدلی مردم است.

ملااحمدی افزود: امروزه برنامه های فرهنگی واجتماعی ودینی وقرانی درمساجد گسترش یافته است ومساجد نقش اساسی در جذب جوانان ونوجوانان به این برنامه ها دارد.

وی از آمادگی صداوسیمای مرکز اردبیل برای مستندسازی وتولید برنامه بامحوریت ایجاد مساجد درمناطق محروم وروستایی وتاثیرگذاری مساجد دربین اقشار مختلف خبرداد وافزود: اقامه نماز درمساجد ازصداوسیمای مرکز اردبیل به طور متداوم پخش می شود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز اردبیل خواستار زیباسازی وساماندهی بخش بیرونی ونمای امام زاده سید صدرالدین شد وافزود: درداخل این امام زاده اقدامات خوبی انجام شده ونیاز است نما وبخش بیرونی مجموعه نیز به شکل ویژه ساماندهی شود تا بتوانیم ازطریق صداوسیما این امام زاده را باتصاویر زیبا به همگان معرفی کنیم.

رئیس مجمع خیرین وبانیان مسجد ساز استان نیز گفت مجمع خیرین وبانیان مسجد سازاستان ازسال ۹۳ دراستان بامحوریت ایجاد مساجد درروستاها ومناطق محروم خبرداد و گفت: دراین مدت ۶۰ مسجد راه اندازی شده و ۴۲ مسجد نیز در حال راه اندازی است نوبخت تصریح کرد ۲۰ مساجد نیز بامشارکت بنیاد برکت دراستان افتتاح شد واز زحمات وتلاش های صداوسیمای مرکز اردبیل در پوشش برنامه های مساجد قدردانی کرد وی از ارایه خدمات ویژه به زائرین در امام زاده سید صدرالدین خبرداد.