جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

دیدار دکتر ملااحمدی با مدیرکل و معاونین و کارشناسان بازرسی کل استان - خبر

 

 

دیدار دکتر ملااحمدی با مدیرکل و معاونین و کارشناسان بازرسی کل استان

دیدار و نشست صمیمی دکتر ملااحمدی مدیرکل و شورای معاونین صداوسیمای مرکز اردبیل با مدیرکل و معاونین و کارشناسان بازرسی کل استان اردبیل به روایت تصویر