جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

دعوت شمشیرباز اردبیلی به اردوی تیم ملی - خبر

 

 

دعوت شمشیرباز اردبیلی به اردوی تیم ملی

ماهان صباغی نماینده اردبیل به اردوی تیم ملی جوانان شمشیربازی ایران دعوت شد.

دعوت شمشیرباز اردبیلی به اردوی تیم ملی

ماهان صباغی شمشیرباز برجسته اردبیلی به اردوی تیم ملی جوانان ایران در اسلحه فلوره دعوت شد.

اردوی تیم ملی جوانان آقایان در اسلحه فلوره از ۲۵ دی ماه (فردا) در تهران آغاز شده و تا ۲ بهمن ماه ادامه خواهد یافت.

برای این اردو ۶ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور دعوت شده اند که دربین آن‌ها ماهان صباغی شمشیرباز شایسته اردبیلی هم حضور دارد تا تمرینات خود را زیر نظر مربیان تیم برگزار کنند.