جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

دستگاه‌های نظارتی نسبت به بررسی سرنوشت ارز‌های دولتی در اردبیل اقدام کنند - خبر

 

 

دستگاه‌های نظارتی نسبت به بررسی سرنوشت ارز‌های دولتی در اردبیل اقدام کنند

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دستگاه‌های نظارتی نسبت به بررسی سرنوشت ارز‌های دولتی در استان اردبیل اقدام کنند.

دستگاه‌های نظارتی نسبت به بررسی سرنوشت ارز‌های دولتی در اردبیل اقدام کنند

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل در اولین جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان اردبیل گفت: با استفاده از ظرفیت اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی نسبت به بررسی سرنوشت ارز‌های دولتی در استان اردبیل اقدام شود.

او بیان کرد: با توجه به گزارش دیوان محاسبات کل کشور به خصوص نامشخص بودن سرنوشت بخشی از ارز‌های تخصیصی دولتی برای واردات کالا‌های اساسی لازم است وضعیت این ارز‌ها در استان اردبیل به دقت مورد بررسی قرار گرفته و با کسانی که ارز دولتی دریافت نموده، ولی اقدام به انجام واردات ننموده اند، برخورد قضایی لازم به عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اعلام اینکه اختصاص ارز با نرخ دولتی برای کالا‌های اساسی و ضروری بوده است تاکید نمود: مراجع نظارتی باید با دقت بر روند هزینه‌کرد این ارز‌ها توجه و رصد دقیق داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه انحرافی سریعاً گزارش خود را به دستگاه قضایی استان جهت برخورد با متخلفان اعلام نمایند.