حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷

درخشش صداوسیمای مرکز اردبیل در جشنواره بیستم تولیدات رادیویی و تلویزیونی - خبر

 

 

درخشش صداوسیمای مرکز اردبیل در جشنواره بیستم تولیدات رادیویی و تلویزیونی

صداوسیمای مرکز اردبیل در بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها چندین رتبه برتر را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل، در بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها که از 14 الی 16 شهریورماه در استان فرهنگی کردستان برگزار شد، محمد باقر سپهری رتبه اول بخش پژوهش تحلیل محتوای کمی ، فرشید زبوری  رتبه برتر بخش بهداشت و سلامت و شهروز حبیبی اردبیلی در بخش موسیقی  به عنوان تکخوان برتر  انتخاب شدند.