جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

دانشگاه محقق اردبیلی در زمره دانشگاه‌های یک درصد برتر جهان قرار گرفت - خبر

 

 

دانشگاه محقق اردبیلی در زمره دانشگاه‌های یک درصد برتر جهان قرار گرفت

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از قرار گرفتن این دانشگاه در زمره دانشگاه‌های یک درصد برتر جهان خبر داد.

دانشگاه محقق اردبیلی در زمره دانشگاه‌های یک درصد برتر جهان قرار گرفت
عزیز حبیبی اظهار داشت: بر اساس داده‌های استخراج شده در بازه 10 ساله توسط پایگاه شاخص‌‌های اساسی علم(ESI) ، دانشگاه محقق اردبیلی در جمع دانشگاه های یک درصد برتر جهان قرار گرفت.
 
وی با بیان اینکه از کشور ایران تعداد 74 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی شامل 30 دانشگاه جامع، 26 دانشگاه علوم پزشکی، 12 دانشگاه صنعتی و شش مرکز و پژوهشکده تحقیقاتی در جمع دانشگاه‌های یک درصد برتر جهان قرار دارند که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده اند، افزود: دانشگاه محقق اردبیلی همانند سال گذشته در جمع 30 دانشگاه جامع برتر کشور قرار دارد.
 
رئیس دانشگاه معین استان اردبیل تصریح کرد: یکی از برنامه های مهم برنامه جامع علمی کشور رسیدن به مرجعیت علمی در سطح منطقه و جهان است و دانشگاه محقق اردبیلی برای رسیدن به این مهم مصمم به اخذ استنادهای با کیفیت برای تولیدات علمی خود از سرتاسر جهان است.