جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

خودداری کشاورزان از کشت متوالی گندم در زمین های زراعی - خبر

 

 

خودداری کشاورزان از کشت متوالی گندم در زمین های زراعی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی گفت: کشاورزان از کشت متوالی گندم در زمین های زرعی خود اجتناب نمایند.

خودداری کشاورزان از کشت متوالی گندم در زمین های زراعی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عظیم احمدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی با اعلام این خبر افزودکشت متوالی گندم در یک مزرعه نه تنها باعث کاهش عملکرد شده بلکه باعث افزایش انواع بیماری ها از جمله بیماری های قارچی در گندم می شود.

وی گفت: به همین دلیل کشاورزان منطقه با هماهنگی کارشناسان این مدیریت باید از کشت پی در پی این محصول اجتناب نموده و با برقراری تناوب مناسب در زمین های زراعی خود از گسترش آفات و امراض در مزارع خود بکاهند و با حفظ حاصلخیزی خاک و رعایت اصول صحیح به زراعی سعی در اقتصادی نمودن فعالیت های زراعی خود بنمایند .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی افزود: در سال زراعی 95-96 حدود 60 هزار هکتار گندم در شهرستان کشت شده بود که میزان تولید گندم بالغ بر 60 هزار تن بود.

احمدی از کشاورزان خواست ضمن توجه به رعایت الگوی کشت مناسب ،تناوب زراعی را در اولویت برنامه های کشت قرار دهند.

وی ضمن اشاره به اهمیت کشت کلزا افزود: در سال جاری برنامه ریزی برای توسعه کشت کلزا در شهرستان صورت گرفته و در حال تهیه ارقام مناسب کلزا با سازگاری بهتر برای منطقه هستیم.

احمدی تصریح کرد: کشت کلزا از هزینه کمتری برخوردار بوده و حدد 2برابر گندم  درآمد دارد.

وی در پایان از کشاورزان منطقه خواست درخواست های خود را برای کشت کلزا به مدیریت جهادکشاورزی و مراکز تابعه ارائه نمایند.