جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

خریداری ۵۳۳۵ تن محصول کلزا از کشاورزان استان اردبیل - خبر

 

 

خریداری ۵۳۳۵ تن محصول کلزا از کشاورزان استان اردبیل

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: امسال پنج هزار و ۳۳۵ تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان این استان خریداری شد.

خریداری ۵۳۳۵ تن محصول کلزا از کشاورزان استان اردبیل

علی نوبخت، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: با پایان یافتن عملیات خرید، همه مطالبه ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریالی کلزاکاران استان در زمان مناسب پرداخت شده است.

او با اشاره به اختصاص ۶ مرکز خرید کلزا در استان بیان کرد: این مراکز در شهرستان‌های پارس‌آباد، گرمی، بیله‌سوار، اصلاندوز و اردبیل دایر بود و در مدت ۲ ماه اقدام به خرید محصول تولیدی کشاورزان کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل همچنین با اشاره به کاهش میزان خرید تضمینی محصول کلزا در سال جاری توسط مراکز پیش بینی شده، علت این امر را بالاتر بودن نرخ خرید در بازار آزاد و فروش محصول به متقاضیان آزاد عنوان کرد.

برداشت محصول کلزا از سطح هشت هزار و ۱۶۰ هکتار از هفت هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی آبی و ۹۶۰ هکتار از اراضی دیم استان اردبیل از حدود ۲ ماه پیش آغاز شده و برداشت این محصول در سطح استان پایان یافت.

بر اساس پیش‌بینی کارشناسان معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، امسال ۱۸ هزار تن محصول کلزا در استان اردبیل تولید شده است.

متوسط تولید کلزا در استان اردبیل ۲.۵ تن در هر هکتار برآورد شده و عمده ارقام کشت شده کلزا در استان اردبیل، نپتون، ناتالی، الویس فرانسه، مارتن، روحان آلمان، گارو و هایولا است.