جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

خدمات‌دهی به سالمندان در استان توسعه یابد - خبر

 

 

خدمات‌دهی به سالمندان در استان توسعه یابد

فرماندار اردبیل گفت: نیاز است تا سطح خدمات‌دهی به سالمندان در استان اردبیل ارتقا یابد.

خدمات‌دهی به سالمندان در استان توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زنجانی در بازدید از مرکز توانبخشی مرحمت اردبیل گفت: باید با برنامه‌ریزی‌های  مناسب و با مشارکت خیرین خدمات‌ شایسته ای به قشر سالمند اردبیل ارائه شود.

فرماندار اردبیل با اشاره به اینکه 14پرستار بصورت شبانه روزی از30  سالمند زن در مرکز توانبخشی شبانه‌روزی مرحمت اردبیل نگهداری می کنند افزود: ماهانه 450 هزار تومان یارانه سالمندان مرکز توانبخشی مرحمت اردبیل به حساب این مرکزواریز می‌شود و خدمات‌دهی بهداشتی، درمانی در این مرکز به صورت رایگان است.