جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

حمایت از ۱۲ طرح و ایده‌های فناورانه واحد‌های تولیدی در اردبیل - خبر

 

 

حمایت از ۱۲ طرح و ایده‌های فناورانه واحد‌های تولیدی در اردبیل

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: از ابتدای امسال ۱۲ طرح و ایده فناورانه واحد‌های تولیدی در استان اردبیل حمایت مالی شده است.

حمایت از ۱۲ طرح و ایده‌های فناورانه واحد‌های تولیدی در اردبیل

محمد اهلی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل به مناسبت هفته پژوهش گفت: از ابتدای امسال تاکنون از ۱۲ طرح شناسایی و مستند سازی نیاز‌های فناوری واحد‌های تولیدی در زمینه‌های مختلف حمایت مالی شده است که این نوع حمایت‌ها تا پایان امسال نیز با هدف حمایت از نیاز‌های فناورانه واحد‌های تولیدی مرتبط با خوشه‌های فرش، لبنیات و پلاستیک ادامه خواهد یافت.

او افزود: پژوهش و افزایش فناوری از مهمترین ارکان توسعه صنعتی است که با فعالیت‌های پژوهشی می‌توان فرآیند فناوری را در صنعت نهادینه کرد و با بهینه کردن سرمایه گذاری ها، به سمت اقتصاد صنعتی دانش مدار حرکت کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با اشاره به نقش مهم پژوهش و فناوری در افزایش ارزش افزوده و توانمند سازی واحد‌های تولیدی، تصریح کرد: حرکت در مسیر پژوهش در توسعه صنعت و توانمند سازی واحد‌های تولیدی نقش کلیدی دارد که بدین منظور رفع نیاز‌های فناورانه واحد‌های صنعتی در حوزه تحقیق و توسعه با همکاری مشاورین و واحد‌های صنعتی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

اهلی ادامه داد: باروری و به‌کارگیری طرح‌ها و ایده‌های فنآورانه و کارآفرین در کشور باعث رشد و توسعه صنعت می‌شود و زمینه ساز شکوفایی ایده‌های کارآفرین و حمایت از نوآوری و بروز خلاقیت نیرو‌های محقق جوان خواهد شد.

او افزود: در این راستا حمایت از شناسایی، ارزیابی و دسته بندی نیاز‌ها و مسائل فناورانه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی یکی از مواردی است که مورد حمایت شهرک‌های صنعتی قرار می‌گیرد و از طرح‌های موفق حمایت مالی می‌شود.