جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹

حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت - خبر

 

 

حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت

استاندار اردبیل در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: با هدف توسعه مناطق محروم و نقاط مرزی استان و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، تسهیلات کم بهره با سود 18 درصد ارایه می شود که 15 درصد آن را دولت و سه درصد دیگر را بخش خصوصی پرداخت می کند.

حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی افزود: برای توسعه استان، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی حساب ویژه بازکرده ایم  و باید با هدایت و تعدیل دیدگاه ها مشارکت بخش خصوصی را در روند توسعه استان شتاب ببخشیم.