رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی - خبر

 

 

حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

چهاردهم مرداد ماه در تقویم رسمی ایران به عنوان روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نامگذاری شده است.

اعلامیه حقوق بشر اسلامی اعلامیه‌ای است که توسط سازمان همکاری اسلامی تدوین شده است. این اعلامیه در واقع واکنشی از سوی کشورهای اسلامی به تعارضات و نواقصات حقوق بشر غربی است که در تدوین آن ارزشهای اسلامی و اصل بندگی انسان دربرابرخدانادیده گرفته شده  است.
طبق دیدگاه اسلامی، بشر بنده خداوند متعال است و برخلاف متفکران غربی که انسان را موجودی کاملا آزاد می‌پندارند، قوانین اسلامی ضمن حمایت از آزادی های مشروع وکرامت انسانی، بر تسلیم و فرمانبرداری انسان‌ها در برابر خداوند تأکید می‌ورزد.
واقعیت این است که برخی کشورهای غربی در تاریخ معاصر تلاش کرده اند که از حقوق بشر مورد ادعای خود به عنوان حربه‌ای برای اعمال فشار بر کشورهای دیگر استفاده کنند و ملت های دنیا نمونه های بسیاری از نقض حقوق بشر توسط کشورهای غربی  رادرحافظه تاریخی خود ثبت کرده  اند.
در جهانی که ژست های حقوق بشری تنها به حربه ای برای وارد کردن فشار به کشورهای مستقل و ملت های آزادیخواه تبدیل شده است ، اعلامیه حقوق بشر اسلامی با تاسی از اندیشه‌های ناب دین محمدی به دنبال احیای کرامت انسان‌ها در جهان است.
اندیشمندان حامی حقوق اعلامیه حقوق بشر اسلامی بر این باورند که بدون توجه به شریعت الهی و معنویت و خداباوری ، از حقوق بشر ادعایی غربی ها چیز جز تزویر و تحقیر انسانیت و ارزشهای متعالی عاید جامعه بشری نمی شود و رفتار دوگانه و تبعیض آمیز کشورهای غربی نیز موید این واقعیت است.