رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه استاندار اردبیل در صدا و سیمای مرکز اردبیل به روایت تصویر - خبر

 

 

حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه استاندار اردبیل در صدا و سیمای مرکز اردبیل به روایت تصویر