حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۳ فروردین ۱۳۹۸

حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان پارس آباد به همراه فرهیختگان این شهرستان در برنامه انقلابیمیز سیمای مرکز اردبیل به روایت تصویر - خبر

 

 

حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان پارس آباد به همراه فرهیختگان این شهرستان در برنامه انقلابیمیز سیمای مرکز اردبیل به روایت تصویر