رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان سرعین به همراه فرهیختگان این شهرستان در برنامه انقلابیمیز سیمای مرکز اردبیل به روایت تصویر - خبر

 

 

حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان سرعین به همراه فرهیختگان این شهرستان در برنامه انقلابیمیز سیمای مرکز اردبیل به روایت تصویر