رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

حضور دکتر دارابی در اجتماع عزاداران حسینی صبح عاشورا و دیدار با علی دایی اسطوره فوتبال به روایت تصویر - خبر

 

 

حضور دکتر دارابی در اجتماع عزاداران حسینی صبح عاشورا و دیدار با علی دایی اسطوره فوتبال به روایت تصویر

حضور دکتر دارابی در اجتماع عزاداران حسینی صبح عاشورا و دیدار با علی دایی اسطوره فوتبال به روایت تصویر