رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور استاندار اردبیل در برنامه تلویزیونی «کارنامه» و بازدید از استودیوی مرکز اردبیل به روایت تصویر - خبر

 

 

حضور استاندار اردبیل در برنامه تلویزیونی «کارنامه» و بازدید از استودیوی مرکز اردبیل به روایت تصویر

حضور استاندار اردبیل در برنامه تلویزیونی «کارنامه» و بازدید از استودیوی مرکز اردبیل به روایت تصویر